E-studovna
Katedra matematiky, FAST, VŠB-TUO
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS, VŠB-TUO

Základy matematiky

Skripta (Plná verze k tisku)

Dostálová, M., Gardavská, E., Hamříková, R., Janků, V., Tannenbergová, M.: Základy matematiky
Dubovský, V.: Základy matematiky - pracovní listy (2013)
Morávková, Z., Schreiberová, P.: Studijní karta s přehledem učiva (Funkce a vzorce)

Kapitoly skript Základy matematiky

Obsah
Úvod
1. Číselné obory
2. Funkce
3. Rovnice a nerovnice
4. Komplexní čísla
5. Posloupnosti a řady
6. Kombinatorika
7. Analytická geometrie v rovině
Seznam literatury

Vybraná kapitola skript Matematika I - Matematická logika a množiny