Geometrické osvětlení

Rovnoběžné osvětlení střechy s okapy v různé výši - vojenská perspektiva

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: Ve vojenské perspektivě (kosoúhlé promítání do půdorysny π, ω=135°, q=1) zobrazte rovnoběžné osvětlení prakticky upravené úhlové střechy nad daným půdorysem s vyznačenými zákazy; střešní roviny mají spád 1:1, nejnižší okap leží ve výši v=1, kóty jsou uvedeny v metrech, užijte měřítko M 1:100, směr osvětlení zvolte libovolně vhodně.

náčrt: Náčrt rozměrů půdorysu (klik pro PDF verzi)
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
  • zadání: vyřešená střecha nad daným půdorysem (postup řešení střechy lze najít v samostatném příkladě) a směr s osvětlení, který je zvolen libolvolně vhodně
  • vrženým stínem např. bodu E na půdorysnu π je vlastně půdorysný stopník E' příslušného světelného paprsku, který jde bodem E rovnoběžně s daným směrem s
  • analogicky se sestrojí vržené stíny všech ostatních okapových i střešních vrcholů
  • z vrženého stínu lze zrekonstruovat, které střešní roviny a stěny jsou přímo osvětlené, které ve vlastním stínu a jak objekt vrhá stín sám na sebe
Vztah rovnoběžného osvětlení a rovnoběžného promítání (klik pro PDF verzi) Převrácená interpretace promítání a osvětlení... (klik pro PDF verzi)

Ukázka 3D konstrukce v programech Google SketchUp 6 a GeoGebra 5


(Jak si pohodlně nastavit Google SketchUp 6...)
PDF dokument, 7 stran formátu A4, asi 238 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)Stránky Google SketchUp v novém okně...Stránky GeoGebra v novém okně...