Teoretické řešení střech

Zastřešení daného půdorysu s okapy v různé výši - vojenská perspektiva

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: Ve vojenské perspektivě (kosoúhlé promítání do půdorysny π, ω=135°, q=1) zobrazte praktickou úpravu úhlové střechy nad daným půdorysem s vyznačenými zákazy; střešní roviny mají spád 1:1, nejnižší okap leží ve výši v=1, kóty jsou uvedeny v metrech, užijte měřítko M 1:100.

náčrt: Náčrt rozměrů půdorysu (klik pro PDF verzi)
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
  • zadání: vrcholy daného okapového pravoúhelníka jsou označeny A,B,..,I,J; v modelu jsou zatím vyznačeny pouze nejvzdálenější volné okapy AB a GH, ostatní (CD, EF a IJ) nejsou zatím zobrazeny, protože ještě není známa jejich výška
  • celý objekt je zastřešen jedinou sedlovou střechou s hřebenem UV; v zadaných koutech se tak zvednou volné okapy do různých výšek
  • v modelu je doplněna střecha, v průmětu je dokončen kosoúhlý obraz daného objektu

Ukázka 3D konstrukce v programu Google SketchUp 6


(Jak si pohodlně nastavit Google SketchUp 6...)

PDF dokument, 4 strany formátu A4, asi 176 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)Stránky Google SketchUp v novém okně...