Geometrické osvětlení

Středové osvětlení střechy nad daným půdorysem - Mongeovo promítání

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: V Mongeově promítání sestrojte středové osvětlení objektu s úhlovou střechou nad daným půdorysem s vyznačenými zákazy; střešní roviny mají spád 1:1, okap AB, kde A[0;6;2], svírá se záporným směrem osy x úhel velikosti 30°, středem osvětlení je bod S[10;8;6], kóty a souřadnice jsou uvedeny v metrech, užijte měřítko M 1:100.

náčrt: Náčrt rozměrů půdorysu (klik pro PDF verzi)
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
  • zadání: střed S osvětlení, vyřešená střecha nad daným půdorysem (postup řešení střechy lze najít v samostatném příkladě)
  • vrženým stínem bodu A na půdorysnu π je vlastně půdorysný stopník A' příslušného světelného paprsku SA
  • analogicky se sestrojí vržené stíny všech ostatních okapových i střešních vrcholů
  • z vrženého stínu lze zrekonstruovat, jak jedna část střechy zastiňuje jinou apod.

Vztah středového osvětlení a středového promítání (klik pro PDF verzi)

Ukázka 3D konstrukce v programech Google SketchUp 6 a GeoGebra 5


(Jak si pohodlně nastavit Google SketchUp 6...)
PDF dokument, 8 stran formátu A4, asi 345 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)Stránky Google SketchUp v novém okně...Stránky GeoGebra v novém okně...