Teoretické řešení střech

Zastřešení daného půdorysu se zákazem v koutě - Mongeovo promítání

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: V Mongeově promítání zobrazte úhlovou střechu nad daným půdorysem s vyznačenými zákazy; střešní roviny mají spád 1:1, okap AB, kde A[0;6;2], svírá se záporným směrem osy x úhel velikosti 30°, kóty a souřadnice jsou uvedeny v metrech, užijte měřítko M 1:100.

náčrt: Náčrt rozměrů půdorysu (klik pro PDF verzi)
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
  • zadání: vrcholy daného okapového pravoúhelníka jsou označeny A,B,..,E,F; jednotlivé okapy jsou očíslovány včetně těch zakázaných, neboť k nim bude stékat voda z příslušných štítů; k okapu EF bude dokonce sváděna voda z obou stran...
  • nejprve je provedeno řešení se zanedbáním zákazu DE
  • nakonec je dořešen právě koutový zákaz DE, takže voda bude odváděna pouze do rohu D a do kouta E; současně jsou označeny střešní vrcholy a podle daného spádu 1:1 je určena jejich výška nad půdorysnou
  • závěrem je v průmětu doplněn nárys vyřešené střechy, v modelu jsou přidány štíty a vyplněny střešní roviny

Ukázka 3D konstrukce v programu Google SketchUp 6


(Jak si pohodlně nastavit Google SketchUp 6...)

PDF dokument, 5 stran formátu A4, asi 206 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)Stránky Google SketchUp v novém okně...