Teoretické řešení střech

Zastřešení členitějšího půdorysu - kótované promítání

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: V kótovaném promítání zobrazte valbovou střechu nad daným půdorysem; okap leží ve výšce 4, střešní roviny mají spád 1:1, kóty jsou uvedeny v metrech, užijte měřítko M 1:100.

náčrt: Náčrt rozměrů půdorysu (klik pro PDF verzi)
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
  • zadání: vrcholy daného okapového pravoúhelníka jsou označeny A,B,..,I,J; pro začátečníky je vhodné jednotlivé okapové strany očíslovat a předem tak určit výsledný počet použitých střešních rovin
  • nejprve jsou z každého rohu (A,B,C,E,F,H,I) a koutu (D,G,J) zvednuta nad daný půdorys příslušná nároží a úžlabí
  • některé střešní roviny (konkrétně valby 1,5,7) se tím uzavřeli, další (roviny 2,4,6, část 3,8) se uzavřou pomocí vodorovných hřebenů
  • zbývá dokončit střešní spoj mezi rovinami 3 a 9
  • na závěr jsou označeny střešní vrcholy (sběžiště) U,V,W,X,Y,Z a určena jejich výška podle daného spádu

Ukázka 3D konstrukce v programu Google SketchUp 6


(Jak si pohodlně nastavit Google SketchUp 6...)

PDF dokument, 6 stran formátu A4, asi 194 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)Stránky Google SketchUp v novém okně...