Geometrické osvětlení

Rovnoběžné osvětlení střechy nad členitějším půdorysem - kótované promítání

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: V kótovaném promítání sestrojte rovnoběžné osvětlení valbové střechy nad daným půdorysem; okap leží ve výšce 4, jeden jeho roh je v bodě A, střešní roviny mají spád 1:1, kóty jsou uvedeny v metrech, užijte měřítko M 1:100; osvětlení je dáno orientovaným směrem s=QP; A[0;8;4], P[0;-1;0], Q[-1;-4;2].

náčrt: Náčrt rozměrů půdorysu a umístění souřadnicového systému (klik pro PDF verzi)
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
  • zadání: směr osvětlení s=QP, vyřešená střecha nad daným půdorysem (postup řešení střechy lze najít v samostatném příkladě)
  • nejprve je sestrojen vržený stín A' rohu A jako stopník příslušného světelného paprsku; v průmětu platí A1A' || s1 a |A1A'|=2|P1Q1|=4i
  • stejným způsobem je dokončen vržený stín celého okapového mnohoúhelníka
  • analogicky se sestrojí vržené stíny U',V',W',X',Y',Z' střešních vrcholů U,V,W,X,Y,Z
  • na závěr je vytažena hranice sestrojeného vrženého stínu; současně je z něj pomocí metody zpětných světelných paprsků zrekonstruován vržený stín hřebene WX na okap AJ - viz body R',R*,R

Vztah rovnoběžného osvětlení a kosoúhlého promítání (klik pro PDF verzi)

Ukázka 3D konstrukce v programech Google SketchUp 6 a GeoGebra 5


(Jak si pohodlně nastavit Google SketchUp 6...)
PDF dokument, 8 stran formátu A4, asi 249 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)Stránky Google SketchUp v novém okně...Stránky GeoGebra v novém okně...