Průnik přímky s kosým kruhovým kuželem

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: V pravoúhlé dimetrii Δ(9;9;8) sestrojte průnik přímky p=PQ s kosým kruhovým kuželem, který má podstavnou kružnici k(S,r) v půdorysně π a vrchol V; S[4;4;0], r=4, V[1,5;4;7], P[4;10;0], Q[5;-1;6].
... a tak to vypadá na papíře (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)
  • zadání úlohy: kosý kruhový kužel stojící na půdorysně a přímka p=PQ
  • přímkou p je vedena tzv. vrcholová rovina ρ=Vp=VPQ; na přímce p je zvolen pomocný bod R a dále je sestrojena půdorysná stopa pρ=PP' roviny ρ, přičemž bod P' je půdorysný stopník přímky r=VR
  • rovina ρ protíná daný kužel v trojúhelníku IVII, kde body I,II jsou průsečíky stopy pρ s podstavnou kružnicí k
  • přímka p protíná strany IV,IIV v bodech K,L, které jsou současně hledanými průsečíky dané přímky p=PQ s pláštěm daného kosého kruhového kužele

PDF dokument, 5 stran formátu A4, asi 318 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)