Rovinné řezy ploch a těles

Průsečíky přímky s plochou či tělesem

Poznámka


Zpracoval: Jiří Doležal