Stereometrie

Tematický obsah

Obrázek - Výklad Výklad

Užité pojmy a metody zobrazení

Půdorysna a půdorys (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)

Volné rovnoběžné promítání (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně) Axonometrické zobrazení (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)
Zpracoval: Jiří Doležal
PDF dokument, 2 strany formátu A4, asi 66 kB
Verze pro tisk