Průnik přímky s tělesem

Obrázek - Výklad Výklad

Obecný princip konstrukce průniku přímky s daným objektem (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)

Průnik přímky s hranolem, válcem, jehlanem a kuželem

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Průnik přímky s kolmým čtyřbokým hranolem
Průnik přímky s rotačním válcem
Průnik přímky s pravidelným čtyřbokým jehlanem
Průnik přímky s rotačním kuželem
Zpracoval: Jiří Doležal
PDF dokument, 1 strana formátu A4, asi 44.2 kB
Verze pro tisk