Průnik přímky s tělesem - řešená úloha

Průnik přímky s kolmým čtyřbokým hranolem

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: Sestrojte průnik přímky p=PQ s kolmým čtyřbokým hranolem ABCDA'B'C'D'; bod P leží na přímce CD a bod Q leží na přímce AA'.
... a tak to vypadá na papíře (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)
  • zadání úlohy
  • přímkou p=PQ je proložena rovina ρ=PQA kolmá k půdorysně π
  • rovina ρ protíná daný hranol v obdélníku ARR'A'
  • přímka p=PQ pak protíná hranici tohoto obdélníkového řezu v bodech U,V; ty jsou krajními body úsečky UV, která je hledaným průnikem dané přímky p s daným hranolem ABCDA'B'C'D'

PDF dokument, 3 strany formátu A4, asi 106 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)