Průnik přímky s tělesem - řešená úloha

Průnik přímky s rotačním kuželem

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: Sestrojte průnik přímky p=PQ s rotačním kuželem, jehož podstavná kružnice k(S,r) leží v půdorysně π; bod P leží v rovině podstavy a bod Q je dourčen svým půdorysem Q1.
... a tak to vypadá na papíře (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)
  • zadání úlohy
  • přímka q=QV protíná půdorysnu π v bodě P'
  • přímka pρ=PP' je pak průsečnicí vrcholové roviny ρ=PQV s půdorysnou π
  • tato vrcholová rovina ρ protíná daný kužel v trojúhelníku 12V
  • přímka p=PQ pak protíná hranici tohoto trojúhelníkového řezu v bodech X,Y; ty jsou krajními body úsečky XY, která je hledaným průnikem dané přímky p s daným rotačním kuželem

PDF dokument, 3 strany formátu A4, asi 121 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)