Průnik přímky s tělesem - řešená úloha

Průnik přímky s pravidelným čtyřbokým jehlanem

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: Sestrojte průnik přímky p=PQ s pravidelným čtyřbokým jehlanem ABCDV; bod P leží na přímce AB a bod Q leží na přímce VV1.
... a tak to vypadá na papíře (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)
  • zadání úlohy
  • přímkou p=PQ je proložena rovina ρ=PQV kolmá k půdorysně π
  • rovina ρ protíná daný hranol v trojúhelníku 12V
  • přímka p=PQ pak protíná hranici tohoto trojúhelníkového řezu v bodech X,Y; ty jsou krajními body úsečky XY, která je hledaným průnikem dané přímky p s daným jehlanem ABCDV

PDF dokument, 3 strany formátu A4, asi 97.8 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)