Průnik přímky s tělesem - řešená úloha

Průnik přímky s rotačním válcem

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: Sestrojte průnik přímky p=PQ s rotačním válcem, jehož jedna podstavná kružnice k(S,r) leží v půdorysně π; bod P leží v rovině dolní podstavy a bod Q leží v rovině horní podstavy válce.
... a tak to vypadá na papíře (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)
  • zadání úlohy
  • přímkou p=PQ je proložena rovina ρ=PQQ1 kolmá k půdorysně π
  • rovina ρ protíná daný válec v obdélníku 122'1'
  • přímka p=PQ pak protíná hranici tohoto obdélníkového řezu v bodech U,V; ty jsou krajními body úsečky UV, která je hledaným průnikem dané přímky p s daným rotačním válcem

PDF dokument, 3 strany formátu A4, asi 109 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)