Rovinné řezy hranatých těles

Obrázek - Výklad Výklad

Prostorová osová afinita mezi dvěma rovinami

Osová afinita mezi dvěma rovinami (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)

Prostorová středová kolineace mezi dvěma rovinami

Středová kolineace mezi dvěma rovinami (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Řez krychle rovinou
Řez kolmého čtyřbokého hranolu rovinou
Řez kolmého pětibokého hranolu rovinou

Řez pravidelného čtyřbokého jehlanu rovinou
Řez obecného pětibokého jehlanu rovinou
Zpracoval: Jiří Doležal
PDF dokument, 2 strany formátu A4, asi 72.6 kB
Verze pro tisk