Schodová plocha v pravoúhlé axonometrii

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: V pravoúhlé axonometrii Δ(7;9;9) zobrazte jeden závit levotočivé schodové plochy, která vznikne šroubováním úsečky AB ve šroubovém pohybu, jenž má osu o=z a výšku v závitu; A[0;6;0], B[0;0;0], v=12.
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
  • zadání úlohy: úsečka AB
  • půdorysy dalších dvanácti bodů šroubovice h, která vznikne šroubováním bodu A
  • šroubování bodu B se redukuje jen na posun po ose z - tak je sestrojeno dalších dvanáct bodů 1',2',...,12'
  • nyní je dokončen jeden závit šroubovice h
  • na závěr jsou doplněny jednotlivé tvořicí úsečky 11',22',...,12 12' jednoho závitu schodové plochy

Ukázka 3D konstrukce v programech Google SketchUp 6 a GeoGebra 5


(Jak si pohodlně nastavit Google SketchUp 6...)
PDF dokument, 11 stran formátu A4, asi 326 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)Stránky Google SketchUp v novém okně...Stránky GeoGebra v novém okně...