Příklady zobrazení bodu

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Kavalírní perspektiva

Příklad: V kavalírní perspektivě (kosoúhlé promítání do nárysny ν, ω=135°, q=1) zobrazte bod A[1;2;3].
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
  • konstrukce je zřejmá z obrázku: díky promítání do nárysny se jednotka zachová ve směru osy x i osy z, ve směru průmětu yk osy y se nanáší ve skutečné délce v důsledku zadaného kvocientu q=1

Vojenská perspektiva

Příklad: Ve vojenské perspektivě (kosoúhlé promítání do půdorysny π, ω=135°, q=1) zobrazte bod A[1;2;3].
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
  • konstrukce je opět jasná z obrázku: díky promítání do půdorysny se jednotka zachová ve směru osy x i osy y, ve směru průmětu zk osy z se nanáší ve skutečné délce v důsledku zadaného kvocientu q=1

PDF dokument, 2 strany formátu A4, asi 137 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)