Zobrazení základních útvarů v kótovaném promítání

Zobrazení bodu - princip metody

Obrázek - Výklad Výklad

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: Sestrojte kótované průměty bodů A[1;2;3], B[-2;1;-3], C[2;-3;0].
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
  • na začátku je jen průmětna π a body A,B,C v prostoru
  • x-ová souřadnice bodu A na ose x
  • y-ová souřadnice a průmět A1 bodu A
  • z-ová souřadnice a kóta zA=3 bodu A
  • totéž pro bod B, jehož kóta zB=-3 je záporná
  • a stejně tak pro bod C, který má kótu zC=0 a splývá tedy se svým průmětem C1
PDF dokument, 4 strany formátu A4, asi 154 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)