Konstrukční úlohy v Mongeově promítání

Rotační kužel

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: Sestrojte rotační kužel, je-li dána jeho osa o=UV, vrchol V a bod A na podstavné hraně; U[5;5;3], V[-3;2;7], A[4;1;6].
Rozbor úlohy Prostorový princip řešení
  1. rovina ρ; prochází bodem A kolmo k ose o
  2. střed S; průsečík osy o s rovinou ρ
  3. kružnice k; k(S,r=|SA|) leží v rovině ρ
  4. rotační kužel

Konstrukce
... a tak to vypadá na papíře (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)
  • zadání úlohy
  • stopy roviny ρ jsou sestrojeny pomocí hlavní přímky Ihρ vedené bodem A a jejího nárysného stopníku N
  • průsečík S osy o s rovinou ρ je nalezen proložením pomocné roviny α kolmé k půdorysně; průsečnice a rovin α a ρ je určena půdorysným stopníkem P a bodem H na přímce Ihρ
  • poloměr r podstavy lze najít ve sklopení promítací roviny úsečky AS do půdorysny; je pak r=|AS|=|(A)(S)|
  • pro podstavnou kružnici k v rovině ρ je dán střed S a poloměr r; při konstrukci se postupuje standardním způsobem
  • zbývá doplnit obrys kužele a určit viditelnost v obou průmětech

PDF dokument, 7 stran formátu A4, asi 278 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)