Metrické úlohy v Mongeově promítání

Přímka kolmá k rovině

Obrázek - Výklad Výklad

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: Bodem A veďte přímku k kolmou k rovině ρ; A[-2;4;3], ρ(-4;3;2).
... a tak to vypadá na papíře (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)
  • zadání úlohy
  • přímka k je kolmá k rovině ρ, její půdorys k1 je tudíž kolmý k půdorysné stopě pρ a nárys k2 je kolmý k nárysné stopě nρ

PDF dokument, 2 strany formátu A4, asi 148 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)