Polohové úlohy v Mongeově promítání

Průsečík přímky s rovinou

Obrázek - Výklad Výklad

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: Sestrojte průsečík R přímky p=PN s rovinou ρ; P[2;3;0], N[-3;0;2], ρ(3;2;3).
... a tak to vypadá na papíře (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)
  • zadání úlohy
  • 1. způsob: pomocná rovna α kolmá k π
  • průsečnice a rovin α,ρ
  • průsečík R přímek a,p
  • 2. způsob: pomocná rovina β kolmá k ν
  • průsečnice b rovin β,ρ
  • průsečík R přímek b,p
  • oba způsoby řešení

PDF dokument, 9 stran formátu A4, asi 303 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)