Polohové úlohy v Mongeově promítání

Průsečnice dvou rovin

Obrázek - Výklad Výklad

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: Sestrojte průsečnici r rovin ρ,σ; ρ(-3;4;2), σ(4;2;3).
... a tak to vypadá na papíře (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)
  • zadání úlohy
  • průsečík P půdorysných stop
  • průsečík N nárysných stop
  • průsečnice r = PN

PDF dokument, 3 strany formátu A4, asi 232 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)