Procvičení základních úloh v Mongeově promítání

Konstrukce přímky

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: Sestrojte přímku p, která prochází bodem A, od půdorysny má odchylku 30° a je různoběžná s osou x; A[0;4;3].
... a tak to vypadá na papíře (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)
  • zadání úlohy - bod A
  • přímka p* prochází bodem A, je rovnoběžná s nárysnou ν a svírá s půdorysnou π úhel velikosti 30°; bod P* je její půdorysný stopník
  • kružnice o středu A1 jdoucí bodem P*; leží na ní půdorysné stopníky všech přímek, které procházejí bodem A a mají danou odchylku od π (všechny tyto přímky tvoří rotační kuželovou plochu s vrcholem A a osou AA1)
  • přímky p,p', jejichž půdorysné stopníky P,P' leží na sestrojené kružnici a na ose x

PDF dokument, 4 strany formátu A4, asi 136 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)