Procvičení základních úloh v Mongeově promítání

Průsečnice dvou rovin

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: Sestrojte průsečnici r rovin ρ, σ; ρ(2;135°;105°), σ(-3;60°;75°).
... a tak to vypadá na papíře (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)
  • zadání úlohy - roviny ρ, σ (v průmětu jsou dány stopami)
  • průsečík P půdorysných stop rovin ρ, σ
  • libovolná rovina α rovnoběžná s nárysnou protíná obě dané roviny v hlavních přímkách IIhρ,IIhσ II.osnovy
  • průsečík H hlavních přímek - je konstruován místo nedostupného průsečíku nárysných stop
  • průsečnice r = PH

PDF dokument, 3 strany formátu A4, asi 162 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)