Procvičení základních úloh v Mongeově promítání

Konstrukce pravidelného šestiúhelníka

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: Sestrojte pravidelný šestiúhelník v rovině ρ, je-li dán jeho střed S a jedna strana leží v nárysně ν; ρ(7;6;5), S[-3;2;?].
... a tak to vypadá na papíře (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)
  • zadání úlohy - rovina ρ a půdorys S1 bodu S
  • nárys bodu S je v průmětu nalezen pomocí hlavní přímky IIhρ II. osnovy
  • bod S0 se dostane otočením středu S do nárysny kolem nárysné stopy nρ
  • v otočení je setrojen pravidelný šestiúhelník A0B0C0D0E0F0 o středu S0, jehož jedna strana leží na přímce nρ
  • následuje otočení zpět do roviny ρ; v průmětu lze využít pravoúhlé osové afinity, jejíž osou je stopa nρ a v níž si odpovídají body S2 a S0
  • na závěr stačí pomocí ordinál doplnit půdorys šestiúhelníka - s výhodou se také využije zachování středové souměrnosti v průmětu...

PDF dokument, 7 stran formátu A4, asi 184 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)