Procvičení základních úloh v Mongeově promítání

Konstrukce stop roviny

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: Sestrojte stopy roviny ρ=ABC; A[1;2;2], B[-1;1;5], C[-2;4;1].
... a tak to vypadá na papíře (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)
  • zadání úlohy - body A,B,C
  • nejprve jsou sestrojeny stopníky Pc,Nc přímky c=AB
  • podobně se najdou stopníky Pb,Nb přímky b=AC
  • půdorysná stopa pρ=PcPb se s nárysnou stopou nρ=NcNb protíná na ose x
  • pro úplnost je možno doplnit také stopníky Pa,Na přímky a=BC

PDF dokument, 6 stran formátu A4, asi 147 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)