Procvičení základních úloh v Mongeově promítání

Tečná rovina kulové plochy

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: Sestrojte tečnou rovinu τ kulové plochy κ(S,r) v jejím bodě T; S[0;4;5], r=3,5, T[-1;2,5;?].
... a tak to vypadá na papíře (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)
  • zadání úlohy - kulová plocha κ(S,r) a půdorys T1 bodu T
  • bod T leží nad svým půdorysem T1 na hlavní kružnici h(S,r) kulové plochy κ; v průmětu je sestrojen sklopením roviny α, v níž tato kružnice leží; ze dvou možností je vybrán bod ležící blíž k půdorysně
  • tečná rovina půjde bodem T kolmo k přímce n=ST
  • nejprve je sestrojena hlavní přímka Ihτ
  • a poté jsou nalezeny stopy roviny τ

PDF dokument, 6 stran formátu A4, asi 172 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)