Procvičení základních úloh v Mongeově promítání

Vzdálenost bodu od roviny

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: Určete vzdálenost v bodu A od roviny ρ; A[2;6;5], ρ(4;4;6).
... a tak to vypadá na papíře (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)
  • zadání úlohy - bod A a rovina ρ
  • kolmice k k rovině ρ bodem A
  • průsečík R přímky k s rovinou ρ; je sestrojen proložením roviny β kolmo k nárysně - ta protíná ρ v přímce b a její průsečík s kolmicí k je hledaný bod R
  • vzdálenost v je rovna délce úsečky AR - ta je v průmětu zjištěna sklopením půdorysně promítací roviny přímky k

PDF dokument, 4 strany formátu A4, asi 109 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)