Zobrazení základních útvarů v Mongeově promítání

Zobrazení roviny

Obrázek - Výklad Výklad

Stopy a hlavní přímky roviny
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
 • na začátku jsou jen průmětny
 • rovina ρ je obecně položena, proto je jejím půdorysem (nárysem) celá půdorysna π (nárysna ν)
 • průsečnice roviny ρ s půdorysnou (nárysnou) je tzv. půdorysná (nárysná) stopa pρ (nρ) roviny ρ - splývá se svým půdorysem (nárysem) a její nárys (půdorys) padne na osu x
 • hlavní přímky I. osnovy roviny ρ jsou pak přímky v ρ rovnoběžné s půdorysnou stopou - jejich půdorys je rovnoběžný s pρ a nárys je rovnoběžka s osou x
 • hlavní přímky II. osnovy jsou přímky v ρ rovnoběžné s nárysnou stopou - jejich nárys je rovnoběžný s nρ a půdorys je rovnoběžka s osou x

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: Najděte nárys bodu A ležícího v rovině ρ; ρ(-3;4;2), A[1;2;?].
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
 • zadání: ρ=XYZ, kde X[-3;0;0], Y[0;4;0], Z[0;0;2]
 • 1. způsob: půdorys hlavní přímky 1. osnovy Ihρ
 • nárysný stopník N přímky Ihρ
 • hlavní přímka 1. osnovy Ihρ a její nárys
 • bod A a jeho nárys
 • 2. způsob: půdorys hlavní přímky 2. osnovy IIhρ
 • půdorysný stopník P přímky IIhρ
 • hlavní přímka 2. osnovy IIhρ a její nárys
 • opět bod A a jeho nárys
 • oba zůsoby řešení

Ukázka 3D konstrukce v programu Google SketchUp 6


(Jak si pohodlně nastavit Google SketchUp 6...)

PDF dokument, 7 stran formátu A4, asi 268 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)