E-studovna
Katedra matematiky, FAST, VŠB-TUO
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS, VŠB-TUO

Geometrie

Skripta

Doležal, J.: Geometrie (2007)
Dlouhá, D., Červenka, F.: Geometrie na počítači (2013)

Web

Web Jiří Doležal: Základy geometrie a Geometrie
GeoGebra František Červenka: Konstruktivní geometrie FS
GeoGebra František Červenka: Deskriptivní geometrie FAST