E-studovna
Katedra matematiky, FAST, VŠB-TUO
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS, VŠB-TUO

Diferenciální rovnice a matematické modelování

Skripta (Plná verze k tisku)

Vlček, J., Žídek, A.: Aplikace diferenciálních rovnic - Sbírka příkladů (2016)
Vlček, J.: Matematické modelování (2021)
Vlček, J., Vrbický, J.: Diferenciální rovnice (1997)