E-studovna
Katedra matematiky, FAST, VŠB-TUO
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS, VŠB-TUO

Matematika IV

Skripta (Plná verze k tisku)

Burda, P., Doležalová, J.: Matematika III (2006)
Vlček, J., Vrbický, J., Stryja, J.: Řady (2020)

Řešené videopříklady

Vícenásobné integrály
Řady