Teoretické řešení střech

Zastřešení daného půdorysu s hřebeny ve stejné výši - vázaná nárožní perspektiva

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: V nárožní perspektivě vázané na Mongeovo promítání zobrazte úhlovou střechu nad daným půdorysem; střešní roviny mají spád 1:1, hřebeny jsou ve stejné výši, jeden roh je v bodě A[2;4;2]; perspektiva je určena průmětnou ρ(6;6;∞) a okem S[7;10;6]; kóty a souřadnice jsou uvedeny v metrech, užijte měřítko M 1:100.

náčrt: Náčrt rozměrů půdorysu (klik pro PDF verzi)
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
  • zadání: objekt s vyřešenou střechou; perspektivní průmětna ρ, oko S perspektivy; v rovině ρ je doplněn horizont h s hlavním bodem H* a základnice z se základním bodem Z*
  • průsečnou metodou jsou sestrojeny perspektivní průměty bodu B a jeho půdorysu B1
  • pomocí úběžníků hlavních vodorovných směrů je doplněna perspektiva hlavní budovy pod obdélníkem ABCD
  • metodou vynášení výšek je sestrojen perspektivní průmět hřebene XY
  • analogicky užitím již zmíněných metod je doplněna perspektiva vstupní části daného objektu

Ukázka 3D konstrukce v programech Google SketchUp 6 a GeoGebra 5


(Jak si pohodlně nastavit Google SketchUp 6...)
PDF dokument, 11 stran formátu A4, asi 710 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)Stránky Google SketchUp v novém okně...Stránky GeoGebra v novém okně...