Zobrazení kružnice v kosoúhlém promítání

Zobrazení kružnice ležící v souřadnicové rovině

Obrázek - Výklad Výklad

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: V kosoúhlém promítání do nárysny ν (ω=120°, q=1) zobrazte kružnici k(S,r) ležící v půdorysně π; S[3;3;0], r=3.
... a tak to vypadá na papíře (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)
  • zadání - pouze souřadnicový systém
  • středem S jsou vedeny průměry KL || x, MN || y; neboť je KL ⊥ MN, v průmětu se dostanou sdružené průměry KkLk, MkNk výsledné elipsy kk
  • pro konstrukci dalších bodů dané kružnice k je užito tzv. příčkové konstrukce, jejíž kosoúhlý průmět dá vzniknout dalším bodům elipsy kk
  • tato konstrukce je poté zopakována...
  • ...v dalších částech omezujícího tečnového čtverce kružnice k, resp. tečnového rovnoběžníka elipsy kk
  • na závěr je sestrojena elipsa kk jako kosoúhlý průmět dané kružnice k(S,r) ležící v půdorysně π do nárysny ν; další poznámky jsou uvedeny v PDF verzi určené pro tisk...

Ukázka 3D konstrukce v programech SketchUp 14 a GeoGebra 5

PDF dokument, 11 stran formátu A4, asi 379 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)Stránky SketchUp v novém okně...Stránky GeoGebra v novém okně...