Metrické úlohy v Mongeově promítání

Otáčení roviny

Obrázek - Výklad Výklad

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: Sestrojte otočenou polohu bodu A ležícího v rovině ρ; ρ(5;7;4), A[1;2;?].
... a tak to vypadá na papíře (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)
  • zadání úlohy
  • hlavní přímka roviny ρ I. osnovy a na ní bod A
  • spádová přímka roviny ρ I. osnovy bodem A
  • sklopení promítací roviny spádové přímky Isρ
  • otočení bodu A do polohy A0

PDF dokument, 6 stran formátu A4, asi 203 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)