Metrické úlohy v Mongeově promítání

Rovina kolmá k přímce

Obrázek - Výklad Výklad

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: Bodem A veďte rovinu ρ kolmo k přímce p=KL; A[0;2;3], K[3;3;4], L[-1;1;1].
... a tak to vypadá na papíře (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)
  • zadání úlohy
  • 1. způsob: hlavní přímka Ihρ 1. osnovy roviny ρ bodem A
  • nárysný stopník N přímky Ihρ
  • rovina ρ
  • 2. způsob: hlavní přímka IIhρ 2. osnovy roviny ρ bodem A
  • půdorysný stopník P přímky IIhρ
  • rovina ρ
  • oba způsoby řešení

PDF dokument, 5 stran formátu A4, asi 215 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)