Zobrazení kružnice v Mongeově promítání

Obrázek - Výklad Výklad

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: V rovině ρ sestrojte kružnici k(S,r); ρ(3;2;3), S[-3;2;?], r=2.
... a tak to vypadá na papíře (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)
  • zadání úlohy
  • pomocí hlavní přímky Ihρ 1. roviny ρ je dourčen bod S
  • doplněna je také hlavní přímka IIhρ 2. osnovy
  • body A,B leží na Ihρ ve vzdálenosti r=2 od středu S (vzdálenost se zachová v půdorysu)
  • podobně pro body C,D na IIhρ (poloměr se zachová v nárysu)
  • půdorysem kružnice k je elipsa k1, která má hlavní vrcholy A1,B1 a prochází body C1,D1 (vedlejší osa se omezí pomocí některé proužkové konstrukce)
  • nárysem je elipsa k2 s hlavními vrcholy C2,D2, která prochází body A2,B2 (vedlejší vrcholy opět pomocí proužkové konstrukce)

PDF dokument, 8 stran formátu A4, asi 247 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)