Zobrazení základních útvarů v Mongeově promítání

Zobrazení bodu - princip metody

Zobrazení bodu v Mongeově promítání

Obrázek - Výklad Výklad

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: Sestrojte sdružené průměty bodu A[1;2;3].
... a tak to vypadá na papíře (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)
  • na začátku je jenom bod A a průmětny
  • x-ová souřadnice bodu A na ose x
  • y-ová souřadnice a půdorys A1 bodu A
  • z-ová souřadnice, nárys A2 bodu A a sklopení nárysny do půdorysny - sdružení průměten

PDF dokument, 3 strany formátu A4, asi 214 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)