Zobrazení základních útvarů v Mongeově promítání

Zobrazení přímky

Obrázek - Výklad Výklad

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: Sestrojte sdružené průměty přímky p = AB; A[3;4;1],B[-2;1;3].
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
  • zadání úlohy - body A,B
  • přímka p=AB
  • půdorysný stopník P přímky p
  • nárysný stopník N přímky p
  • sklopení půdorysně promítací roviny přímky p do půdorysny π
  • sklopení nárysně promítací roviny přímky p do nárysny ν

Ukázka 3D konstrukce v programu Google SketchUp 6


(Jak si pohodlně nastavit Google SketchUp 6...)

PDF dokument, 7 stran formátu A4, asi 255 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)