Mocnost bodu ke kružnici

Obrázek - Výklad Výklad

Definice a základní vlastnosti

Základní vlastnosti mocnosti [kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně]

Chordála a potenční střed

Základní vlastnosti mocnosti [kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně]

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Apolloniova úloha BBp
Apolloniova úloha BBk
Zpracoval: Jiří Doležal
PDF dokument, 2 strany formátu A4, asi 84.3 kB
Verze pro tisk