E-studovna
Katedra matematiky, FAST, VŠB-TUO
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS, VŠB-TUO

Matematika IV

Skripta (Plná verze k tisku)

Burda, P., Doležalová, J.: Matematika III (2006)

Řešené videopříklady

Vícenásobné integrály