Geometrické osvětlení

Rovnoběžné osvětlení střechy se zastavěným koutem - zářezová metoda v pravoúhlé axonometrii

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: Pomocí zářezové metody zobrazte v pravoúhlé axonometrii Δ(8;6;7,5) úhlovou střechu nad daným půdorysem se zastavěným koutem a sestrojte její rovnoběžné osvětlení směrem s=QP, kde P[-2;0;0], Q[-4;2;1,5]; střešní roviny mají spád 1:1, okap leží ve výšce v=2,5, kóty a souřadnice jsou uvedeny v metrech, užijte měřítko M 1:100.

náčrt: Náčrt rozměrů půdorysu (klik pro PDF verzi)
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
  • zadání: směr s=QP osvětlení, vyřešená střecha nad daným půdorysem (postup řešení střechy lze najít v samostatném příkladě)
  • vrženým stínem např. bodu C na půdorysnu π je vlastně půdorysný stopník C' příslušného světelného paprsku, který jde bodem C rovnoběžně s daným směrem s
  • analogicky se sestrojí vržené stíny všech ostatních okapových i střešních vrcholů
  • z vrženého stínu lze zrekonstruovat, které střešní roviny jsou přímo osvětlené, které ve vlastním stínu a jak štít nad zastavěným koutem velmi nepatrně zastiňuje šestiúhelník CDEKUV
Vztah rovnoběžného osvětlení a rovnoběžného promítání (klik pro PDF verzi) Původní interpretace promítání a osvětlení... (klik pro PDF verzi) Převrácená interpretace promítání a osvětlení... (klik pro PDF verzi)

Ukázka 3D konstrukce v programech Google SketchUp 6 a GeoGebra 5


(Jak si pohodlně nastavit Google SketchUp 6...)
PDF dokument, 11 stran formátu A4, asi 350 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)Stránky Google SketchUp v novém okně...Stránky GeoGebra v novém okně...