Teoretické řešení střech

Zastřešení daného půdorysu se zastavěným koutem - zářezová metoda v pravoúhlé axonometrii

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: Pomocí zářezové metody zobrazte v pravoúhlé axonometrii Δ(8;6;7,5) úhlovou střechu nad daným půdorysem se zastavěným koutem; střešní roviny mají spád 1:1, okap leží ve výšce v=2,5, kóty a souřadnice jsou uvedeny v metrech, užijte měřítko M 1:100.

náčrt: Náčrt rozměrů půdorysu (klik pro PDF verzi)
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
  • zadání: v průmětu je sestrojen vysunutý půdorys daného objektu; vrcholy okapového pravoúhelníka jsou označeny A,B,..,E,F; jednotlivé volné okapy jsou očíslovány; bod E v zastavěném koutě vlastně nebude na okapu, proto není zatím v modelu zobrazen...
  • zastavěný kout se řeší, jakoby tam nebyl; při tomto řešení ovšem bude střešní rovina 3 svádět vodu na část zákazu mezi body E,F
  • proto je zvýšeným koutem E přikloněna střešní rovina číslo 5, jejíž okap je kolmý k úsečce CD a je od bodu D vzdálen právě o délku kratší strany daného zákazu, tj. o 1 metr; mezi rovinami 3,5 tak vznikne úžlabí, z něhož se užije pouze úsečka EK; a roviny 4,5 se protnou v hřebeni KL - tím je zastavěný kout vyřešen
  • v průmětu je doplněn vysunutý nárys vyřešené střechy, v modelu jsou přidány štíty v zastavěném koutě
  • zpětným zasunutím vysunutého půdorysu i nárysu je proveden zářez daného objektu

Ukázka 3D konstrukce v programu Google SketchUp 6


(Jak si pohodlně nastavit Google SketchUp 6...)

PDF dokument, 11 stran formátu A4, asi 261 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)Stránky Google SketchUp v novém okně...