E-studovna
Katedra matematiky, FAST, VŠB-TUO
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS, VŠB-TUO

Matematika I

Skripta

Burda, P., Havelek, R., Hradecká, R., Kreml, P.: Matematika I (2006)
Dlouhá, D., Hamříková, R., Morávková, Z., Tužilová, M.: Matematika I: Pracovní listy (2014)
Hamříková, R.: Sbírka úloh z matematiky (2007)
Bělohlávková, J., Morávková, Z.: Pracovní sešit do matematiky: Analytická geometrie v prostoru (2023)
Morávková, Z., Schreiberová, P.: Studijní karta s přehledem učiva (Funkce a vzorce)
Morávková, Z., Schreiberová, P.: Studijní karta s přehledem učiva (Derivace funkce a její aplikace)
Morávková, Z., Schreiberová, P.: Studijní karta s přehledem učiva (Lineární algebra a Analytická geometrie v prostoru)

Řešené videopříklady

Funkce jedné proměnné
Diferenciální počet
Lineární algebra
Analytická geometrie v prostoru

Web

Průvodce studiem matematiky