Geometrická zobrazení v rovině

Stejnolehlost

Obrázek - Výklad Výklad

a) k>0 a |k|>1b) k<0 a |k|<1
Stejnolehlost v rovině s k>0 a |k|>1 [kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně] Stejnolehlost v rovině s k<0 |k|<1 [kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně]

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Společné tečny dvou kružnic s různými poloměry
Čtverec vepsaný do ostroúhlého trojúhelníka
Varianta Apolloniovy úlohy Bpp
Pappova úloha Bpk
Varianta Apolloniovy úlohy ppk
Zpracoval: Jiří Doležal
PDF dokument, 2 strany formátu A4, asi 59.5 kB
Verze pro tisk