E-studovna
Katedra matematiky, FAST, VŠB-TUO
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS, VŠB-TUO

Diferenciální počet funkcí více proměnných

Skripta (Plná verze k tisku)

Kreml, P., Vlček, J., Volný, P., Krček, J., Poláček, J.: Matematika II (2006)
Morávková, Z., Paláček, R., Schreiberová, P., Volný, P.: Matematika II: Pracovní listy (2014)
Hamříková, R.: Sbírka úloh z matematiky (2007)
Morávková, Z., Schreiberová, P.: Studijní karta s přehledem učiva (Diferenciální počet funkcí více proměnných)

Vybrané kapitoly skript Matematika II- Diferenciální počet funkcí více proměnných

Videa - Diferenciální počet funkcí dvou proměnných

Definiční obor

Definiční obor


Určení definičního oboru funkce

Limita

Limita


Parciální derivace

Parciální derivace
Geometrický význam parciální derivace


Parciální derivace
Parciální derivace

Diferenciál funkce

Diferenciál
Diferenciál prvního řádu


Tečná rovina a normála

Tečná rovina


Tečná rovina, normála
Tečná rovina, normála

Implicitní funkce

Derivace implicitní funkce


Extrémy funkce dvou proměnných

Lokální extrémy
Vázané extrémy


Lokální extrémy
Vázané extrémy