E-studovna
Katedra matematiky, FAST, VŠB-TUO
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS, VŠB-TUO

Matematika II

Skripta

Kreml, P., Vlček, J., Volný, P., Krček, J., Poláček, J.: Matematika II (2006)
Morávková, Z., Paláček, R., Schreiberová, P., Volný, P.: Matematika II: Pracovní listy (2014)
Hamříková, R.: Sbírka úloh z matematiky (2007)
Vlček, J., Žídek, A.: Aplikace diferenciálních rovnic - Sbírka příkladů (2016)
Schreiberová, P., Morávková, Z.: Studijní karta s přehledem učiva (Integrální počet)
Morávková, Z., Schreiberová, P.: Studijní karta s přehledem učiva (Diferenciální počet funkcí více proměnných)
Schreiberová, P., Morávková, Z.: Studijní karta s přehledem učiva (Diferenciální rovnice)

Řešené videopříklady

Neurčitý integrál
Určitý integrál
Diferenciální počet funkcí dvou proměnných
Diferenciální rovnice