E-studovna
Katedra matematiky, FAST, VŠB-TUO
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS, VŠB-TUO

Určitý integrál

Skripta (Plná verze k tisku)

Kreml, P., Vlček, J., Volný, P., Krček, J., Poláček, J.: Matematika II (2006)
Morávková, Z., Paláček, R., Schreiberová, P., Volný, P.: Matematika II: Pracovní listy (2014)
Hamříková, R.: Sbírka úloh z matematiky (2007)
Schreiberová, P., Morávková, Z.: Studijní karta s přehledem učiva (Integrální počet)

Vybrané kapitoly skript Matematika II - Určitý integrál

Videa - Určitý integrál

Výpočet určitého integrálu

Určitý integrál
Newton-Leibnizova formule


Výpočet určitého integrálu
Výpočet určitého integrálu metodou per partes
Výpočet určitého integrálu substituční metodou
Obsah

Aplikace určitého integrálu

Obsah rovinného útvaru
Délka rovinné křivky
Objem rotačního tělesa


Délka křivky
Objem rotačního tělesa
Povrch rotačního tělesa
Určitý integrál nevlastní vlivem funkce, meze